Informacje z posiedzenia Zarządu Klubu Sportowego Karasica
Dodane przez prezes dnia
Na X Sesji Zarządu Klubu Sportowego Karasica w dniu 23 stycznia 2015 roku członkowie przyjęli budżet klubu na 2015 rok,który opiewa jak w ubiegły roku na kwotę 1500 złoty dochodów i wydatki na tym samym poziomie. Zarząd również uchwalił plan pracy klubu w 2015 roku. Planuje się zorganizowanie III Młodzieżowej Ligi Mistrzów w piłkę nożną do lat 20, II Młodzieżową Ligę Mistrzów w siatkówkę do lat 21, Turniej Integracyjny z okazji Dnia Chłopaka, Turniej Integracyjny w wakacje oraz udział w Turnieju o Puchar Wójta Gminy Głowno. Swoje przemówienie do członków Zarządu wygłosił Prezes Michał Wójcik, który powiedział, że wszyscy wspólnie muszą znaleźć wyjście z sytuacji w jakiej obecnie znajduje się klub, bo w roku ubiegłym nie udało się na żadnym z turniejów wyjść z grupy i zająć minimum 4 miejsca.